Mi pravimo kvalitet:

Od zadovoljstva kupca sve polazi. Sistem upravljanja kvalitetom primenjen u kompaniji DFC doo zasnovan je na zahtevima međunarodne norme:

Proizvodni proces:

Danas proizvodnja zapošljava edukativne ljude raznih struka u modernom pogonu.
U svom poslovanju razmišljamo dugoročno. Imamo visoke standarde kvaliteta i ekološke standarde, a sirovine za proizvodnju nabavljamo lokalno i u inostranstvu.
Danas najviše proizvodimo razne vlažne maramice svih vrsta, isključivo za bebe 0 + i 3+ godina (eng. Private label), kao i druge vrste vlažnih maramica za Make Up, Intimo, Clean Home, Pets i dr (eng. Private label).
U tom segmentu poslovanja smo tržišni lideri jer možemo ponuditi potrebne sertifikate i kontrolu kvaliteta u skladu s domaćim i EU regulativama. U manjem udelu proizvodimo i vlastitu robnu marku, jer stalno imamo nove ideje i inovacije. Naše robne marke distribuiramo na području Srbije, Makedonije i Rumunije i mogu se naći u većini trgovačkih lanaca i drogerija.

Proizvodni procesi se kontinuirano kontrolišu u skladu su sa principima dobre proizvođačke prakse. Završni proizvod prolazi kontrolu svih parametara navedenih u specifikaciji, uz proveru svih procesnih parametara i kontrole opremljenosti proizvoda u skladu sa zahtevima.

Dodatna kontrola završnog proizvoda sprovodi se u spoljnim akreditovanim laboratorijama.

Jedinstvena Tehnologija

Namodernija proizvodna linija u ovom delu Evrope, visokotehnološka pouzdanost i higijenska ispravnost.

Kontrola kvaliteta

Kontrolom i nadzorom polaznih sirovina, rizik od promena u kvalitetu proizvoda nastojimo svesti na najmanju moguću meru i korisnicima osigurati prvenstveno kvalitetan, zdravstveno ispravan i neškodljiv proizvod.

Kapacitet

Veliki kapaciteti uslužne proizvodnje za potrebe privathih robnih marki i fleksibilna proizvodnja većih i manjih tiraža limitiranih serija.

Kontakt info

DFC d.o.o
Zrenjaninski Put 84/5 22,
11210 Beograd (Krnjača  – Palilula)

Tel : +381 11 785 0 246 / +381 11 785 0 247

Fax :
+381 11 785 0 248

E-mail za reklamacije / prigovore i upite za ponudu:
office@dfc.co.rs

Pošaljite poruku

Budite slobodni da nas kontaktirate u vezi informacija  ili bilo kakvih pitanja.

© 2021 DFC All Rights Reserved – Designed by Adfinitum.